tinktur.no

Det naturlige valget

Vi bor på et småbruk i Øvre Romerike hvor vi prøver å være så selvberget som mulig. Her dyrker vi også mange av de urtene vi bruker i våre tinkturer. Vi har utdanning innenfor allmennmedisin og naturmedisin. Vi har begge et brennende ønske om en verden som er mer moralsk, ren og sympatisk. En verden hvor medmenneskeligheten er rådende, hvor kunnskap og viten rår, istedet for et materialistisk samfunn som lar seg styre av noen få kapitalistiskmotiverte individer på toppen av pyramiden. Derfor ser vi det som viktig å verne om det som betyr mest for oss, moder jord og menneskers velvære.